Nie zgadzajmy się na handicapizm

Handicapizm, czy ableizm to pojęcia, którae rzadko pojawiają się w mediach. Same osoby niepełnosprawne również go nie nadużywają. Tymczasem jest to niechęć, czy często nawet wrogość wobec osób niepełnosprawnych.

Często osoby niepełnosprawne dzielą się między sobą informacjami, kto i gdzie potraktował ich mniej przychylnie, niż inne, które były w podobnej sytuacji. Nie można pozwolić, aby czuły się one gorsze, aby mniejszość osób niepełnosprawnych stała niżej w hierarchii wartości niż osoby pełnosprawne. Myślimy, że takie sytuacje to pojedyncze incydenty nagłaśniane przez media, czy opisywane na forach internetowych. Niestety tak nie jest. Pamiętajmy, że niepełnosprawność tkwi nie tylko w jednostce, ale również w barierach społecznych i ekonomicznych.

Otwarte społeczeństwo

Osoby niepełnosprawne to aktywni uczestnicy społeczeństwa, którzy wnoszą wkład w jego rozwój. Coraz częściej znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy, zdobywają wyższe wykształcenie i podnoszą swoje kwalifikacje. Nie warto ulegać uprzedzeniom i stereotypom. Nie rezygnujmy z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, tylko dlatego, że nasza firma nie jest zakładem pracy chronionej. Walczmy z uprzedzeniami, bo tylko aktywna postawa zapewnia rozwój społeczny. Wyeliminujmy handicapizm.

Warto jeszcze przypomnieć Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych i to co w niej zapisano, że „osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami…” (pkt.6).

Tutaj można przeczytać całą Kartę http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20Osob%20Niepelnosprawnych.pdf

Dodaj opinie lub recencję na forum