Zespół powołany!

Dzisiaj zostaliśmy poinformowani, że 28 września odbędzie się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Informację przekazał resort rodziny.

Wiemy, że do zadań zespołu ma należeć opracowanie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych. Zespół ma również wypracować kompleksowy system poprawy sytuacji tej grupy obywateli. Zespół będzie organem pomocniczym rządu, a przewodniczył mu będzie pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Trudno powiedzieć, kiedy powstanie analiza. Wiele instytucji i organizacji zajmuje się działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych.  Część z nich samodzielnie przygotowuje raporty, dotyczące ich działalności. Być może uda się wykorzystać te doświadczenia.

Na pewno będziemy czekać na analizę, a szczególnie na część, w której będą przedstawione kwestie dotyczące zatrudnienia. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. w Polsce mieszka ok. 4,7 mln osób z niepełnosprawnością, co stanowi 12,2 proc. ludności kraju. W tym gronie znajdują się osoby, które chcą wrócić do pracy, ale często nie mają możliwości. Z pewnością zapowiadana analiza nie dostarczy recepty na wszystkie dolegliwości, ale może dzięki niej uda ulepszyć się obowiązujące prawo i przepisy.

Czy zespół znajdzie pomysł na rozwiązanie chociaż części problemów – czas pokaże. Tymczasem nadal musimy poruszać się w dość trudnych warunkach. To dotyczy nie tylko samych osób niepełnosprawnych, ale również pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Dodaj opinie lub recencję na forum