Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

PFRON  ogłosił konsultacje w zakresie form wsparcia realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Organizacje te zostały zaproszone do udziału w konsultacjach w zakresie form wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

PFRON dostrzega konieczność usystematyzowania form wsparcia, które zgłaszały organizacje w swoich projektach. Są one proszone o przedstawienie typowych form wsparcia, które są kluczowe w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  dla których organizacja prowadzi swoje działania.

Szczegóły można znaleźć na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3239,Konsultacje-w-zakresie-form-wsparcia-realizowanych-na-rzecz-osob-niepelnosprawny.html

Propozycje można nadsyłać do 22 lipca 2016 roku na adres zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Dodaj opinie lub recencję na forum