Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Bardzo nam miło, że portal Hrownia.pl umożliwił nam zamieszczanie artykułu „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy”. Oczywiście to tylko zarysowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Każdy ma różne doświadczenia. Niemniej jest wiele rzeczy, nad którymi trzeba pracować.

Z pewnością nie jest stratą czasu powtarzanie, że osoby niepełnosprawne mogą pracować – jeżeli tylko stan zdrowia im na to pozwala. Być może kolejne przypomnienie spowoduje, że przedsiębiorca, gdy otrzyma CV osoby niepełnosprawnej zastanowi się i przeczyta je. A urzędnik, który będzie rejestrował taką osobę w urzędzie pracy, pomoże jej znaleźć pracę.

Zapraszamy do przeczytania artykułu, który znajduje się na tutaj http://hrownia.pl/artykuly/osoby-niepe%C5%82nosprawne-na-rynku-pracy

Dodaj opinie lub recencję na forum