Studiować – warto, czy nie?

Na pewno tegoroczni maturzyści zastanawiają się, czy warto kontynuować naukę, czy nie. A jeżeli  pójść na studia to jaki kierunek wybrać. Polskie uczelnie świadczą pomoc studentom niepełnosprawnym w różnym charakterze – można się o tym dowiedzieć czytając informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci mogą się zatem zgłosić do specjalistów, którzy są oddelegowani do spraw osób niepełnosprawnych, jak i do biur, które również działają na uczelniach.

Obecnie na polskich uczelniach studenci niepełnosprawni stanowią 2% wszystkich studentów. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dowiemy się, o jakie formy pomocy może ubiegać się osoba niepełnosprawna oraz sama uczelnia (http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/).

Warto o tym przypomnieć, aby osoby niepełnosprawne, które obecnie uczęszczają do klas maturalnych zastanowiły się, czy zakończyć edukację na poziomie maturalnym, czy jednak kontynuować naukę i podwyższyć swojej kwalifikacje.

Uczelnie udzielają pomocy w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Jednak nie jest to jedyna forma wsparcia, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Należy dodać, że mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd”, którego realizatorami są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie PFRON lub na stronie właściwego PCPR, ponieważ to właśnie im przekazywane są środki jako realizatorom programu. Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” odbywa się dwa razy w roku. Kolejną formą pomocy są również kredyty studenckie, o czym również informuje na swojej stronie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na pewno nie należy pochopnie podejmować decyzji o wyborze kierunku studiów. Warto przemyśleć, to czym się interesujemy, i to w jakim zawodzie chcemy pracować. Często zdarza się i to dotyczy wszystkich absolwentów, że po skończeniu studiów, trzeba jednak zdobywać kolejne kwalifikacje. I na taką ewentualność również należy być przygotowanym.