Sprawozdanie rządu

Już niebawem przypada 22. rocznica przyjęcia Karty praw osób niepełnosprawnych. Każdego roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia corocznej informacji o podjętych działaniach, a dokładnie do 30 czerwca.

Rząd każdego roku przedstawia sprawozdanie, w którym opisuje, w jaki sposób realizuje uchwałę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku „Karta praw osób niepełnosprawnych”.

W ubiegłym roku informacja z działań została przedłożona Marszałkowi Sejmu 3 sierpnia. W dokumencie czytamy po kolei zgodnie z przyjętymi prawami w Karcie, w jaki sposób rząd dbał o dostęp i realizację praw osób z niepełnosprawnością.

Dla nasz szczególnie ważny jest punkt szósty Karty praw osób niepełnosprawnych, w którym czytamy, że osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Taka jest treść. Tymczasem często z uwagi na brak innych możliwości osoby niepełnosprawne muszą podejmować pracę w zakładach pracy chronionej, co z pewnością nie sprzyja integracji. Mimo wzrostu poziomu zatrudnienia nadal jest jeszcze wiele pracy do wykonania.

Po szóste

W informacji Rządu z 2018 roku czytamy, że w 2017 roku zaledwie, co szósta osoba była aktywna zawodowo. Oczywiście w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i ustawie o rehabilitacji, osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pewnych ułatwień i pierwszeństwa przy kierowaniu do udziału w programach specjalnych, jednak wciąż pozostaje wiele wyzwań.

Aby ten stan rzeczy poprawić naszym zdaniem w kolejnych latach należy informować pracodawców – małe i średnie przedsiębiorstwa o korzyściach wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Należy przedstawiać dobre praktyki i przykłady firmy, które już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Ostatnio dużo można było przeczytać o inicjatywie Poczty Polskiej i firmy Orlen. Jednak każdego dnia – zapewne nie tak spektakularnie – to właśnie mali i średni przedsiębiorcy są gotowi zatrudnić pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. I o takich firmach warto przypominać.

Jeżeli jesteście pracownikami niewielkiego przedsiębiorstwa lub sami takie prowadzicie, czekamy na Wasze informacje. Podzielcie się z nami swoimi opiniami.

Tutaj można znaleźć informację z ubiegłogu roku.

 

Dodaj opinie lub recencję na forum