Schorzenia ukryte – jawny problem

Nie wszystkie osoby niepełnosprawne chcą ujawniać przyczyny swojej niepełnosprawności, ponieważ często spotykają się z niechęcią. Uprzedzenia większości społeczeństwa do osób, które zmagają się z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, czy epilepsją sprawiają, że mają one problem nie tylko ze znalezieniem pracy, ale późniejszym przyjęciem i akceptacją wśród pracowników. W tej sprawie swoje stanowisko przedstawił niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się osoby niepełnosprawne ze skargami związanymi z umieszczaniem na orzeczeniu o niepełnosprawności jego symbolu (należy dodać, że symbol niepełnosprawności widnieje również na legitymacji osoby niepełnosprawnej). Wnioskodawcy uważają, że jest to nieuzasadnione ingerowanie w prywatność.

Przykro to stwierdzić, ale osoby niepełnosprawne zmagające się z takimi schorzeniami ukrytymi jak choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna oraz epilepsja, skarżą się, że obecne regulacje utrudniają im znalezienie pracy. Mimo że ci pracownicy nie potrzebują w większości dostosowania miejsca i warunków pracy, to przez wciąż powszechne stereotypy na temat ich choroby (czy nawet lęk wynikający często z braku wiedzy na temat konkretnej choroby), sprawiają, że pracodawcy nie przejawiają chęci ich zatrudnienia. Często, gdy pracodawca dowiaduje się o danej chorobie u potencjalnego pracownika odmawia jego zatrudnienia.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich orzeczenie powinno zawierać informacje dotyczące konieczności dostosowania i wprowadzenia udogodnień w miejscu pracy dla osoby niepełnosprawnej.Nowelizacja przepisów prawa, która uwzględniałaby konieczność ochrony danych wrażliwych pracowników z niepełnosprawnościami pozytywnie wpłynęłaby na ich funkcjonowanie na rynku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o rozważenie, czy dla aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami konieczne jest ujawnienie pracodawcy informacji o przyczynach niepełnosprawności oraz o przedstawienie stanowiska Pełnomocnika w przedstawionej sprawie oraz o poinformowanie o podjętych lub planowanych działaniach w tym zakresie.  Wielu osobom niepełnosprawnym przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności utrudnia znalezienie pracy. To nawet skazanie na ostracyzm. Zmiana w kwestii orzeczeń mogłaby wpłynąć na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ukrytymi.

 

Dodaj opinie lub recencję na forum