Ambasady i konsulaty

Staramy się dostarczać Wam wszelkich ciekawych i przydatnych informacji odnośnie pracy ale nie poprzestajemy na tym. Dlatego tą krótką notką chcemy Wam podrzucić link do strony gdzie zaprezentowane są wszystkie konsulaty i ambasady Polski za granicą. Ci, którzy podróżują po świecie jeśli nie musieli do tej pory korzystać z pomocy polskich placówek za granicą mają … Read more

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

Osoby niepełnosprawne, które zamierzają zacząć poszukiwanie pracy, powinny przede wszystkim zastanowić się nad tym, jaka forma pracy będzie im odpowiadała oraz jaką pracę tak naprawdę mogą wykonywać. Należy zwrócić uwagę na warunki, które muszą być spełnione, aby niepełnosprawny mógł przyjąć daną ofertę pracy. Dotyczy to głównie wyposażenia oraz dostosowania stanowiska pracy. Szukając pracy najważniejsze jest … Read more

Stopnie niepełnosprawności

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Stopnie te są przyznawane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie powyżej 16 roku życia na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub przez jej przedstawiciela ustawowego. Lekki stopień niepełnosprawności Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, … Read more

Jak głosować korespondencyjnie

Obecnie dzięki nowelizacji prawa wyborczego, wszyscy obywatele mogą głosować korespondencyjne w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i europarlamentarnych. Prawo to przyznano wszystkim, a nie jak do tej pory tylko osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz obywatelom przebywającym poza granicami Polski. Głosowanie korespondencyjne to możliwość udziału w wyborach bez konieczności osobistego i bezpośredniego stawienia się w … Read more

Wsparcie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej na wiele sposobów wspierają zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Niedawno pisaliśmy o pracy dla osób niepełnosprawnych za granicą a dziś rozszerzamy ten temat. Zasadniczo istnieją dwa systemy, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. W Dani, Szwecji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii pomoc ta jest oparta na powszechnym prawie do pracy oraz zakazie dyskryminacji … Read more

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Obecnie osoby niepełnosprawne mogą szukać pracy zarówno na chronionym, jak i na otwartym rynku pracy. Podlegają one takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy jak każda inna osoba. Pracodawca powinien kierować się przede wszystkim obiektywnymi kryteriami, przy wyborze kandydata na dane stanowisko. O podpisaniu umowy o pracę decydować powinno doświadczenie zawodowe czy odpowiednie kwalifikacje. Jednak … Read more

Praca za granicą

Niestety nie ma ani specjalnego portalu, ani żadnej innej bazy ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, które chcą wyemigrować za granicę. Pomocy nie udzielają również żadne stowarzyszenia zaangażowane w aktywizację zawodową niepełnosprawnych. Nie można w ogóle znaleźć tego typu ofert w sieci, a ambasady oferują jedynie namiary na zagraniczne urzędy pracy. Nie ma nawet statystyk dotyczących … Read more

Diru.pl na start!

Witajcie! cieszymy się niezmiernie, że tym wpisem możemy zainaugurować start naszego serwisu, który w całości dedykowany jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, które aktywnie poszukują swojego zatrudnienia. W miarę możliwości będziemy prezentować porady i artykuły w naszej sekcji blogowej. Tu też przybliżymy Wam niektóre zawody, które można wykonywać ze swojego miejsca zamieszkania oraz te które … Read more