Diagnoza bez leczenia

Trwa właśnie kolejne Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jednym z podejmowanych tematów jest niepełnosprawność.  Na naszym

Za wysokie progi

W ostatnim numerze kwartalnika „Niepełnosprawność” ukazał się artykuł „Podsumowanie konferencji Student z niepełnosprawnością w środowisku

Ambasady i konsulaty

Staramy się dostarczać Wam wszelkich ciekawych i przydatnych informacji odnośnie pracy ale nie poprzestajemy na

Stopnie niepełnosprawności

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Stopnie te są przyznawane przez powiatowe zespoły

Jak głosować korespondencyjnie

Obecnie dzięki nowelizacji prawa wyborczego, wszyscy obywatele mogą głosować korespondencyjne w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i