Wizerunek pracodawcy

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne coraz częściej są świadomi odpowiedzialności społecznej i nie działają wyłącznie kierując się aspektami finansowymi. Zdają sobie

Jak napisać dobre CV

CV, którego skrót pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae to podstawowy dokument, który należy przedstawić potencjalnemu pracodawcy. Musi być jasny

Jak napisać dobry list motywacyjny

List motywacyjny to przede wszystkim uzupełnienie CV. Te dwa dokumenty powinny być spójne. Jeżeli nie wymienialiśmy wszystkich szkoleń, ponieważ wcześniej

Normalna praca – czy istnieje?

Na pewno osoby niepełnosprawne chciałyby sytuacji, aby w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przeszkadzały bariery mentalne. Jednak nadal to właśnie one

Nowe programy PFRON – za czy przeciw?

Przekazujemy wiadomości dotyczące nowych programów PFRON, które zostały uchwalone i podane do informacji 16 grudnia. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Studiować – warto, czy nie?

Na pewno tegoroczni maturzyści zastanawiają się, czy warto kontynuować naukę, czy nie. A jeżeli  pójść na studia to jaki kierunek