szkolenia/staże/ zatrudnienie KUCHARZ

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych Dowolny  Kołobrzeg, Województwo zachodniopomorskie, Polska 18 Paź 2016

Opis oferty pracy

Zapraszamy mieszkańców powiatu Kołobrzeskiego do udziału w projekcie „profesjONalista”!
Chcesz zostać kucharzem?

Przyjdź do nas !!!
Oferujemy nieodpłatną naukę zawodu, staże u pracodawców oraz udział w egzaminach czeladniczych.

Gwarantujemy:
– Pakiety materiałów edukacyjnych
– Transport na szkolenia
– Ciepły posiłek podczas szkoleń
– Stypendium szkoleniowe
– Badania lekarskie
– Ubezpieczenie NNW
– Materiały na zajęcia praktyczne
– Stypendium stażowe
– Zwrot kosztów dojazdu na staż

Do projektu mogą przystąpić dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które mają orzeczony znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia min. podstawowego oraz zamieszkanie na terenie powiatu kołobrzeskiego lub polickiego. Mile widziane są osoby korzystające z pomocy społecznej i pomocy żywieniowej jak również osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Uczestnicy projektu wezmą udział w :
1. Tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, który określi indywidualne potrzeby, oraz ustali możliwości na rynku pracy;
2. Spotkaniach Motywacyjnych, gdzie nauczą się autoprezentacji, zapoznają się z technikami poszukiwania pracy, i dowiedzą się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej;
3. Szkoleniach Zawodowych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu, za udział w szkoleniach uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe;
4. Stażach Zawodowych, na których ugruntują wiedzę nabytą podczas szkoleń i udoskonalą zdobyte umiejętności, nabędą praktykę zawodową, stażyści będą otrzymywać stypendium stażowe;
5. Egzaminach Czeladniczych po których zdaniu otrzymają świadectwo czeladnicze, dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe uznawany na całym świecie.

Po stażach możliwość zatrudnienia.
Gwarantujemy indywidualne podejście.
Jesteś mieszkańcem powiatu kołobrzeskiego?
Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?
Dołącz do projektu „profesjONalista”!

Projekt „profesjONalista” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej, pod nr telefonu: 91 812 09 12, adresami e-mail: kontakt@zafos.pl, monika.niewiadomska@zafos.pl

Zgłoszenie online

Wyślij zgłoszenie

314 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy