PŁATNY STAŻ z gwarancją zatrudnienia

Wykaż się, a będziesz mieć pracę Dowolny  Praca zdalna (lub brak informacji o lokalizacji) 7 Sie 2019

Opis oferty pracy

Obecnie, w związku z realizacją projektu staży współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy:

ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI (licencjat, inżynier lub magister), którzy:
– są w wieku 21-29 lat,
– mieszkają na terenie miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego, świebodzińskiego lub nowosolskiego województwa lubuskiego,
– aktualnie nie pracują, nie szkolą się i nie kształcą w trybie stacjonarnym,
– są osobami biernymi zawodowo tj. nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne oraz nie poszukują pracy lub nie są gotowi do jej podjęcia,
– nie posiadają doświadczenia zawodowego lub posiadane przez nich doświadczenie jest niewielkie – do 2 lat (do doświadczenia zawodowego nie wliczane są praktyki i staże zawodowe, prace dorywcze niezwiązane z zawodem, wykonywane np. podczas studiów, umowy zlecenia).

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest spełnienie powyższych wymagań.
Jeżeli ten opis pasuje do Ciebie – zgłoś się do nas!

Pierwszeństwo w rekrutacji mają:
– kobiety,
– osoby nie posiadające żadnego doświadczenia zawodowego,
– osoby z zawodem nadwyżkowym (zgodnie z Barometrem Zawodów 2018 i/lub 2019),
– osoby z ukończonym wyłącznie I stopniem studiów.

Przeczytaj więcej o projekcie na stronie:
https://www.startzawodowy.pl/

Dlaczego warto brać udział właśnie w naszych projektach?
Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele projektów dla osób młodych. W naszych projektach ponad 70% osób otrzymuje ofertę zatrudnienia po zakończonym stażu. Miejsca stażu dobieramy do preferencji i predyspozycji uczestników. U nas odbywasz staż na poziomie swoich kwalifikacji zawodowych. Oferujemy wyłącznie staże z gwarancją zatrudnienia, ale ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje pracodawca, czyli od tego jak będziesz pracować na stażu decyduje twoje dalsze zatrudnienie.

Oferujemy m.in.:
– 4-miesięczny płatny staż zawodowy (1017,40 zł netto/miesiąc) z możliwością zatrudnienia po jego zakończeniu;
– bezpłatne szkolenia zawodowe, w tym szkolenie komputerowe z możliwością uzyskania certyfikatu ECDL;
– diagnozę predyspozycji zawodowych i poradnictwo w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych i wyboru miejsca stażu/pracy zawodowej;
– spotkania z pośrednikiem pracy, który dla Ciebie będzie szukał miejsca stażu i pracy zawodowej;
– indywidulane wsparcie psychologiczne (dla wybranych osób).

W ramach projektu:
– poznasz swoje mocne i słabe strony zawodowe, uświadomisz sobie swoje predyspozycje i talenty;
– zwiększysz swoją pewność siebie i nauczysz się radzić sobie ze stresem;
– stworzysz profesjonalne dokumenty aplikacyjne i zostaniesz przygotowany do rozmów kwalifikacyjnych;
– odbywając staż zdobędziesz cenne doświadczenie co ułatwi Ci start zawodowy!

Ilość miejsc ograniczona! Udział w projekcie jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane prosimy o:
- przesłanie CV;
- przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.startzawodowy.pl (zakładka „do pobrania”).

Zgłoszenie online

Wyślij zgłoszenie

95 total views, 2 today Drukuj ofertę pracy