Nowy zespół – stare problemy

Niedawno, bo 16 września pisaliśmy o powołaniu międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. W piątek 28 września odbyło się zapowiadane pierwsze spotkanie tego zespołu. Spotkanie miało charakter organizacyjny.

W ostatni piątek września odbyło się pierwsze spotkania międzyresortowego zespołu, który zajmie się oceną sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Na pierwszym spotkaniu tego zespołu ustalono tematy, którymi będzie się on zajmował do stycznia.

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są rehabilitacją i aktywizacją najważniejsze będzie spotkanie listopadowe. Wtedy właśnie zespół ma się zająć edukacją, rehabilitacją i aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Po piątkowym spotkaniu zapowiedziano także, że w grudniu we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym zespół zajmie się przygotowaniem diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz wyraził nadzieję, że za rok uda się przedstawić rządowi raport z pracy zespołu.

Niestety nie można się dowiedzieć, czy w skład tego zespołu wchodzą również osoby niepełnosprawne. Z planów prac powołanego zespołu wynika, że wszystkie działania będą szły mówiąc potocznie gładko. A gdyby sytuacja osób niepełnosprawnych nie była skomplikowana pewnie i sam zespół nie był potrzebny.  Pamiętajmy, że podstawą pracy zespołu jest lista postulatów, zgłoszonych premier Beacie Szydło przez opiekunów osób z niepełnosprawnością w maju tego roku. Zgodnie z deklaracjami spotkania będą otwarte. Wśród zaproszonych mają być przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych jak i ekspertów. Więcej szczegółów pojawi się zapewne przed kolejnym spotkaniem.

Dodaj opinie lub recencję na forum