Lekki stopień niepełnosprawności w pracy: Przywileje i ulgi

Lekki stopień niepełnosprawności nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego przez nią zatrudnienia. Może ona wykonywać każdą pracę, do której posiada kwalifikacje. Osoba z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może samodzielnie egzystować, co oznacza, że nie wymaga pomocy drugiego człowieka.

Jakie są przywileje osób z lekkim stopniem niepełnosprawności?

Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Osobę niepełnosprawną nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz na zmiany nocne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy lekarz na wniosek osoby zainteresowanej wyrazi zgodę, wówczas można pracować przy pilnowaniu, również w godzinach nocnych.

Dodatkowa przerwa w pracy – każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy.

Komunikacja – osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek jest młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26 roku życia, którzy mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 % w drodze do szkoły, z wizytą do lekarza czy w drodze na rehabilitację. Wówczas jednak muszą posiadać przy sobie dokument poświadczający cel podróży, skierowanie od lekarza oraz poświadczenie potwierdzające niepełnosprawność. Ulgi w komunikacji gminnej/miejskiej są uzależnione od uchwały ustalonej w danym urzędzie i radzie gminny.

Lekki stopień niepełnosprawności
Lekki stopień niepełnosprawności / Przywileje i ulgi

Odliczenia od podatku – osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć ją w ramach corocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych. Taka ulga obejmuje:

  1. dostosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  2. przystosowanie pojazdów mechanicznych (montaż specjalistycznego sprzętu),
  3. zakup i naprawę indywidualnego zaopatrzenia rehabilitacyjnego,
  4. zakup materiałów szkoleniowych wynikających z potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  5. koszt pobytu na turnusach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych,
  6. koszt obsługi tłumacza języka migowego oraz leków (w określonej kwocie i z zaświadczeniem od lekarza),
  7. koszt transportu np. na pobyt związany z leczeniem.

Dofinansowania – osoby z lekkim stopniem mogą również ubiegać się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na: turnus rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych oraz komunikacyjnych i technicznych, ale także na zaopatrzenie rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Trzeba jednak pamiętać o tym, że obowiązuje określone kryterium dochodowe, którego nie można przekroczyć (wyjątkiem jest dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych). Ponadto mogą również skorzystać z programu Aktywny Samorząd, a dokładnie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

Dodaj opinie lub recencję na forum