Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” za nami

W środę 9 listopada odbyła się w Łodzi konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Oczywiście dobrze, że taka inicjatywa istnieje – gratulacje dla organizatorów. Szkoda natomiast, że gdy oddano głos osobom niepełnosprawnym podczas drugiej części urzędnicy już wyszli, mimo że wcześniej tyle mówili o pomocy i projektach, które realizują.

Na pewno na uwagę zasługują wystąpienia reprezentantów studentów. Głos zabrał m.in. Filip Loba z Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów z Niepełnosprawnością, który przybliżył informacje ważne dla studentów. Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym – jak było, jest i będzie, czyli prace nad ustawą” przedstawił z kolei przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można pominąć wystąpienia Małgorzaty Sieczki z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, która podkreśliła, że osoby niepełnosprawne nie są skazane na bezrobocie. Przedstawiła również proces aktywizacji zawodowej. Wystąpienie Anny Zaleszczyk z Krajowej Reprezentacji Doktorantów poświęcone zwiększaniu szans edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami to temat, którego także nie można było pominąć i dobrze, że Pani Zaleszczyk, która na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi mogła podzielić się swoim doświadczeniem.

Na uwagę zasługuje również debata „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.  W jej trakcie głos zabrali m.in. przedstawiciele biznesu. Niemniej nie można było usłyszeć, że zatrudniania osób niepełnosprawnych to ważny element polityki  naszych firm. Właściciele firm i menedżerowie podchodzą nadal z dużą ostrożnością do zatrudniania osób niepełnosprawnych, zapominając, że oprócz lojalnych pracowników zyskują kolejną wartość, jaką jest reputacja.

Niestety trudno powiedzieć, że konferencja była owocną dyskusją osób niepełnosprawnych z pracodawcami, władzami uczelni wyższych, władzami lokalnych samorządów i instytucji odpowiadających za politykę społeczną naszego regionu, jak i całego kraju. Gdyż szczególnie w pierwszej części, gdy głos zabierali przedstawiciele władz lokalnych samorządów i instytucji odpowiadających za politykę społeczną regionu ich wypowiedzi przypominały streszczenia zadań danej instytucji i informacji o zrealizowanych projektach. Zdecydowanie zabrakło miejsca na dyskusję.

Gratulacje dla organizatorów, ale urzędnicy i władze powinni być lepiej przygotowani do swoich wystąpień, albo odmówić udziału, żeby się nie narażali na śmieszność, gdy mówili nie na temat. A tak było w przypadku dwóch wystąpień. Puste frazesy nie zastąpią działania. Ważne jest to, że w trakcie tej konferencji można było spotkać zaangażowanych pośredników pracy i aktywne osoby niepełnosprawne, które mimo problemów ze zdrowiem, każdego dnia walcząc z utrudnieniami i licznymi barierami chcą zdobywać wykształcenie wyższe i pracować.

Dodaj opinie lub recencję na forum