Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” już za tydzień

Już 9 listopada w Łodzi odbędzie się konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Podczas tego wydarzenia podejmowanych będzie wiele ważnych tematów, dlatego i my będziemy w niej uczestniczyć.

W trakcie tegorocznej edycji konferencji „Niepełnosprawni na rynku pracy” część wystąpień będzie poświęconych oczekiwaniom studentom niepełnosprawnym. To ważny temat, którego nie można pomijać. Szczególnie teraz, gdy nastąpiły zmiany w programie „Aktywny samorząd”, o których niedawno pisaliśmy tutaj.  Przypomnijmy, że 20 października na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3398,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html  została zamieszczona informacja dotycząca tego programu. Studenci niepełnosprawni nie będą już zobowiązani do złożenia dokumentów na początku semestru o tym, że odbywają studia. Ale i na początku, i na końcu. Dofinansowanie zostało bowiem podzielone na dwie części. Pierwszą transzę w wysokości 80% przyznanej kwoty student otrzyma po podpisaniu umowy, a 20%, gdy dostarczy Realizatorowi (najczęściej jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), że zaliczył semestr, bądź uczęszczał na zajęcia.  Drugie zaświadczenie „…o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;” powinno być dostarczone do końca stycznia (informacje uzyskane od PCPRów po rozmowach telefonicznych), mimo że semestr jeszcze trwa. Osoby, które studiowały, bądź studiują, rozumieją, że w trakcie trwania sesji szkoła wyższa nie wyda informacji o zaliczeniu semestru, ponieważ trwają egzaminy. Może, co najwyżej, wydać zaświadczenie, że student uczęszczał na zajęcia, o czym na szczęście jest mowa. To jednak pewne utrudnienie.

W trakcie konferencji odbędzie się m.in. wystąpienie „Możliwości finansowania przedsięwzięć biznesowych dla osób z niepełnosprawnościami”, które być może zachęci osoby niepełnosprawne do realizacji własnych pomysłów biznesowych. Oczywiście za tydzień podzielimy się swoimi uwagami i opiniami.

Dodaj opinie lub recencję na forum