Kampania „Włącz się” – komentarz pracownika

Celem kampanii „Włącz się”, którą prowadzi Fundacja On/Off jest przede wszystkim zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością wskazując możliwości i wartość dodaną, jaką wnoszą do organizacji.

Poniżej Pani Agnieszka, Specjalista ds. Kadr i Płac firmy Exco A2A Polska dzieli się swoją opinią. Warto ją uważnie przeczytać.

Jestem osobą niepełnosprawną ruchowo od urodzenia. Od początku kariery zawodowej (17 lat pracy zawodowej) pracuję na otwartym rynku pracy. Chyba nigdy nie brałam pod uwagę innej formy zatrudnienia. Wynika to z faktu, że sama siebie nie postrzegam jako osoby niepełnosprawnej, ponieważ ograniczenie w zakresie ruchu dla mnie samej nie definiuje mnie jako osoby, jako członka dowolnej grupy społecznej, czy jako pracownika (oczywiście poza sytuacją, że nie mogę zawodowo tańczyć w balecie).

Zanim doszłam do tego miejsca w moim życiu zawodowym, w którym jestem dzisiaj, zupełnie się przekwalifikowałam. Z pierwszego wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, co oznacza, że w zakresie moich zainteresowań zawsze była i jest tematyka dotycząca osób niepełnosprawnych, w tym również zagadnienia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Jestem również związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością w kontaktach prywatnych. Oznacza to, że dość dobrze są mi znane problemy, z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy. Mi samej również przyszło zmierzyć się z nie zawsze łatwymi sytuacjami na różnych etapach życia zawodowego. Nie zniechęciło mnie to jednak np. do zmiany zawodu, do podjęcia drugich studiów o kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, do doskonalenia się w zupełnie nowym dla mnie obszarze wiedzy i umiejętności, a mianowicie w zakresie Kadr i Płac.

Zmiana ta pozwoliła mi na zdobycie zupełnie nowego doświadczenia, poznanie nowych ludzi. Pozwoliła mi wejść do zupełnie innej grupy zawodowej. Zawdzięczam to również mojemu pracodawcy, który najpierw mnie zatrudnił nie zwracając uwagi na moją niepełnosprawność, a kiedy pojawiła się taka możliwość, zaproponował mi zmianę stanowiska z administracyjnego na stanowisko w dziale Płac i Kadr. Z perspektywy czasu postrzegam to jako zmianę bardzo korzystną. Wraz z nabywaniem doświadczenia mój pracodawca nabierał do mnie coraz większego zaufania i dzięki temu dostawałam coraz poważniejsze projekty do realizacji. Pozwoliło mi to na rozwój zawodowy, a tym samym większą satysfakcję z pracy.

Inny aspekt pracy w środowisku ludzi zdrowych to aspekt integracyjny i to nie do końca chodzi o moją integrację, ponieważ nigdy nie doświadczyłam jakiejś szczególnej izolacji. Mam na myśli uświadamianie moim współpracownikom istnienia barier, które przychodzi mi pokonywać jako osobie niepełnosprawnej. Mowa tu zarówno o tych architektonicznych, jak i tych istniejących w ludzkich głowach. Nie oznacza to oczywiście, że skupiam się w życiu tylko na tym, co jest dla mnie trudnością. Czasem wręcz w żartach zdarza mi się opowiadać o różnych niefortunnych zachowaniach ludzi, aby pokazywać, z jakimi stereotypami czasem przychodzi zmagać się mnie czy innym osobom niepełnosprawnym.

Ani aspekt mojego rozwoju zawodowego, ani aspekt integracji nie mógłby zaistnieć, gdyby nie moja decyzja, że chcę podjąć zatrudnienie i że chcę podjąć je na otwartym rynku pracy. Uważam, że była to jedna z najtrafniejszych decyzji w moim życiu.

To ważny głos również dla pracodawców. Warto tworzyć firmy odpowiedzialne i użyteczne społecznie.

Dodaj opinie lub recencję na forum