Jak napisać dobry list motywacyjny

List motywacyjny to przede wszystkim uzupełnienie CV. Te dwa dokumenty powinny być spójne. Jeżeli nie wymienialiśmy wszystkich szkoleń, ponieważ wcześniej uznaliśmy, że będzie ich za dużo, nie róbmy tego w liście motywacyjnym. Rozszerzmy temat tych, na których byliśmy, czego się nauczyliśmy i opiszmy jak wykorzystujemy nowe kwalifikacje.

List powinien zachęcić przyszłego pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Mamy tutaj więcej miejsca na opis swoich mocnych stron, ale pamiętajmy, że list powinien się składać z 3 do 5 akapitów i nie przekraczać jednej strony A4, co więcej musi spełniać pewne kryteria. Musimy napisać na jakie stanowisko aplikujemy i dlaczego to właśnie my jesteśmy odpowiednim kandydatem, któremu warto je powierzyć. Odpowiedzmy, dlaczego chcemy pracować w danej firmie, w tym celu odwiedźmy wcześniej stronę internetową firmy, jej profile w mediach społecznościowych. Pokażmy nasze zainteresowanie.

To oficjalny list, który kierujemy do potencjalnego pracodawcy, powinien być spójny pod względem stylistycznym i estetycznym z CV.

Jakie informacje umieścić w liście motywacyjnym?

Jedno jest pewne. Nie powielamy rzeczy, które są już zawarte w CV. W liście zawieramy tylko te informacje, które są istotne dla przyszłego pracodawcy. To właśnie w liście możemy zamieścić informację o niepełnosprawności. Trzeba o tym wspomnieć, jeżeli będziemy potrzebować pewnych udogodnień technicznych.

Pamiętajmy, że list motywacyjny to nadal list. Wpisujemy swoje dane osobowe, datę i naszą miejscowość zamieszkania. Zawsze dodajemy nazwę firmy, do której aplikujemy i stanowisko, łącznie z osobą lub działem, do którego kierujemy list. Jeśli w ofercie podany jest numer referencyjny – także pamiętajmy o jego umieszczeniu, ponieważ niektóre firmy równocześnie poszukują pracowników na różne stanowiska i numer pomaga posegregować aplikacje.

Zaczynając list w pierwszym zdaniu napiszmy, o jakie stanowisko się ubiegamy oraz ewentualnie, skąd dowiedzieliśmy się o danej ofercie. W rozwinięciu można podkreślić swoje szczególne osiągnięcia, może udział w konkursie, projekcie, czy też osobistą motywację do podjęcia tej konkretnej pracy. Dodajmy, że obowiązki wykonywać będziemy sumiennie i rzetelnie. Można także odwołać się do faktów z życiorysu, które korzystnie wpływają na nasz wizerunek, czym dodatkowo argumentujemy, dlaczego to właśnie nas warto zatrudnić.

W ostatnim akapicie należy zawrzeć nadzieję na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz gotowość szerszego zaprezentowania kandydatury i dostosowania się do proponowanego przez firmę terminu.

A na zakończenie, wydrukujmy list, podpiszmy, zeskanujmy i wyślijmy na wskazany adres emailowy.

Dodaj opinie lub recencję na forum