Jak głosować korespondencyjnie

Obecnie dzięki nowelizacji prawa wyborczego, wszyscy obywatele mogą głosować korespondencyjne w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i europarlamentarnych. Prawo to przyznano wszystkim, a nie jak do tej pory tylko osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz obywatelom przebywającym poza granicami Polski.

Głosowanie korespondencyjne to możliwość udziału w wyborach bez konieczności osobistego i bezpośredniego stawienia się w obwodowej komisji wyborczej, co jest znacznym ułatwieniem.

Jak wypełnić zgłoszenie o chęci głosowania korespondencyjnego?

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w odpowiednim terminie (wcześniej ustalonym) w urzędach gmin lub miast. Można udać się w tym celu do urzędu osobiście, albo wysłać swoje zgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej, czy za pomocą faksu.
Poprawne zgłoszenie zawiera wszystkie podstawowe dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia i numer PESEL. Osoby niedowidzące mogą dołączyć do tego prośbę o nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Następnie należy dopisać adres na który ma zostać wysłany pakiet do głosowania, albo oświadczenie o osobistym odbiorze tego zestawu. Ważne jest również zaznaczenie w jakich wyborach ma się zamiar głosować (np. wybory prezydenckie 2015) i deklarację o wpisaniu do rejestru wyborców w danym mieście czy gminie.

Jeśli w zgłoszeniu popełnimy jakiś błąd, urząd wezwie nas do uzupełnienia naszego wniosku i będziemy mieć na to 3 dni od momentu wezwania. Kiedy nasz wniosek będzie poprawnie wypełniony, pakiet do głosowania otrzymamy w ciągu 7 dni.

Jak głosować w wyborach poza miejscem zamieszkania?

Zestaw do głosowania korespondencyjnego będzie zawierał już zaadresowaną kopertę zwrotną, jedną kartę do głosowania oraz instrukcję. W pakiecie będzie również osobna koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym oddaniu głosu oraz nakładka na kratę w alfabecie Braille’a (jeśli wcześniej zaznaczono to we wniosku). Odpowiednio wypełnioną kartę do głosowania i oświadczenie wkładamy do koperty zwrotnej i zaklejamy. Przed datą wyborów należy wysłać ten list na poczcie lub dostarczyć do urzędu w swoim okręgu wyborczym. Nasz głos może być nieważny, jeśli nie podpiszemy oświadczenia lub kiedy koperta nie będzie zaklejona. Obywatele przebywający za granicą wysyłają kartę do głosowania na swój koszt.

Dodaj opinie lub recencję na forum