Jak głosować korespondencyjnie

Obecnie dzięki nowelizacji prawa wyborczego, wszyscy obywatele mogą głosować korespondencyjne w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i europarlamentarnych. Prawo to przyznano wszystkim, a nie jak do tej pory tylko osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz obywatelom przebywającym poza granicami Polski.

Głosowanie korespondencyjne to możliwość udziału w wyborach bez konieczności osobistego i bezpośredniego stawienia się w obwodowej komisji wyborczej, co jest znacznym ułatwieniem.

Jak wypełnić zgłoszenie o chęci głosowania korespondencyjnego?

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w odpowiednim terminie (wcześniej ustalonym) w urzędach gmin lub miast. Można udać się w tym celu do urzędu osobiście, albo wysłać swoje zgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej, czy za pomocą faksu.
Poprawne zgłoszenie zawiera wszystkie podstawowe dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia i numer PESEL. Osoby niedowidzące mogą dołączyć do tego prośbę o nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Następnie należy dopisać adres na który ma zostać wysłany pakiet do głosowania, albo oświadczenie o osobistym odbiorze tego zestawu. Ważne jest również zaznaczenie w jakich wyborach ma się zamiar głosować (np. wybory prezydenckie 2015) i deklarację o wpisaniu do rejestru wyborców w danym mieście czy gminie.

Jeśli w zgłoszeniu popełnimy jakiś błąd, urząd wezwie nas do uzupełnienia naszego wniosku i będziemy mieć na to 3 dni od momentu wezwania. Kiedy nasz wniosek będzie poprawnie wypełniony, pakiet do głosowania otrzymamy w ciągu 7 dni.

Jak głosować w wyborach poza miejscem zamieszkania?

Zestaw do głosowania korespondencyjnego będzie zawierał już zaadresowaną kopertę zwrotną, jedną kartę do głosowania oraz instrukcję. W pakiecie będzie również osobna koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym oddaniu głosu oraz nakładka na kratę w alfabecie Braille’a (jeśli wcześniej zaznaczono to we wniosku). Odpowiednio wypełnioną kartę do głosowania i oświadczenie wkładamy do koperty zwrotnej i zaklejamy. Przed datą wyborów należy wysłać ten list na poczcie lub dostarczyć do urzędu w swoim okręgu wyborczym. Nasz głos może być nieważny, jeśli nie podpiszemy oświadczenia lub kiedy koperta nie będzie zaklejona. Obywatele przebywający za granicą wysyłają kartę do głosowania na swój koszt.


« || »2021