Napisz do nas: kontakt@diru.pl

Blog

Za wysokie progi

W ostatnim numerze kwartalnika „Niepełnosprawność” ukazał się artykuł „Podsumowanie konferencji Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach” Czytamy w nim, że udział grupy studentów niepełnosprawnych wśród ogółu studentów oscyluje poniżej granicy 2%. Autorki podają dwa przypuszczenia, które mogą mieć wpływ na ten wynik, a mianowicie „…może sugerować całkowite zaspokojenie potrzeby edukacji akademickiej wśród grupy niepełnosprawnych. Z innej

Nie zgadzajmy się na handicapizm

Handicapizm, czy ableizm to pojęcia, którae rzadko pojawiają się w mediach. Same osoby niepełnosprawne również go nie nadużywają. Tymczasem jest to niechęć, czy często nawet wrogość wobec osób niepełnosprawnych. Często osoby niepełnosprawne dzielą się między sobą informacjami, kto i gdzie potraktował ich mniej przychylnie, niż inne, które były w podobnej sytuacji. Nie można pozwolić, aby czuły się one gorsze, aby

Bez dyskryminacji nie ma frustracji

Dyskryminacja to słowo, które często się pojawia, gdy mowa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych problemów, z którym można się zetknąć jest zaniżanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Skoro taki potencjalny pracownik ma niskie kwalifikacje, to nie zasługuje na właściwe wynagrodzenie na danym stanowisku, lub co niestety gorsze, nie jest brany pod uwagę do wykonywania wymagających zadań. Takiej sytuacji doświadcza wiele

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

PFRON  ogłosił konsultacje w zakresie form wsparcia realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Organizacje te zostały zaproszone do udziału w konsultacjach w zakresie form wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON dostrzega konieczność usystematyzowania form wsparcia, które zgłaszały organizacje w swoich projektach. Są one proszone o przedstawienie typowych form wsparcia, które są kluczowe w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  dla

Ambasady i konsulaty

Staramy się dostarczać Wam wszelkich ciekawych i przydatnych informacji odnośnie pracy ale nie poprzestajemy na tym. Dlatego tą krótką notką chcemy Wam podrzucić link do strony gdzie zaprezentowane są wszystkie konsulaty i ambasady Polski za granicą. Ci, którzy podróżują po świecie jeśli nie musieli do tej pory korzystać z pomocy polskich placówek za granicą mają ogromne szczęście. Ci co już

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

Osoby niepełnosprawne, które zamierzają zacząć poszukiwanie pracy, powinny przede wszystkim zastanowić się nad tym, jaka forma pracy będzie im odpowiadała oraz jaką pracę tak naprawdę mogą wykonywać. Należy zwrócić uwagę na warunki, które muszą być spełnione, aby niepełnosprawny mógł przyjąć daną ofertę pracy. Dotyczy to głównie wyposażenia oraz dostosowania stanowiska pracy. Szukając pracy najważniejsze jest odpowiendie zaprezentowanie własnej osoby, podkreślenie

Stopnie niepełnosprawności

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Stopnie te są przyznawane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie powyżej 16 roku życia na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub przez jej przedstawiciela ustawowego. Lekki stopień niepełnosprawności Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie

Jak głosować korespondencyjnie

Obecnie dzięki nowelizacji prawa wyborczego, wszyscy obywatele mogą głosować korespondencyjne w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i europarlamentarnych. Prawo to przyznano wszystkim, a nie jak do tej pory tylko osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz obywatelom przebywającym poza granicami Polski. Głosowanie korespondencyjne to możliwość udziału w wyborach bez konieczności osobistego i bezpośredniego stawienia się w obwodowej komisji wyborczej, co jest

Wsparcie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej na wiele sposobów wspierają zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Niedawno pisaliśmy o pracy dla osób niepełnosprawnych za granicą a dziś rozszerzamy ten temat. Zasadniczo istnieją dwa systemy, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. W Dani, Szwecji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii pomoc ta jest oparta na powszechnym prawie do pracy oraz zakazie dyskryminacji ludzi niepełnosprawnych. Pracodawcy w tych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Obecnie osoby niepełnosprawne mogą szukać pracy zarówno na chronionym, jak i na otwartym rynku pracy. Podlegają one takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy jak każda inna osoba. Pracodawca powinien kierować się przede wszystkim obiektywnymi kryteriami, przy wyborze kandydata na dane stanowisko. O podpisaniu umowy o pracę decydować powinno doświadczenie zawodowe czy odpowiednie kwalifikacje. Jednak zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca uzyskuje