Trwa właśnie kolejne Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jednym z podejmowanych tematów jest niepełnosprawność.  Na naszym profilu udostępniliśmy dyskusję „Jak wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych – podejście biznesowe czy społeczne?” W dyskusji wzięli udział przedstawiciele kilku organizacji. Nas i Państwa interesuje, co z niej wynika i czy odpowiedziano na postawione pytanie. Najchętniej osobom niepełnosprawnym chcą pomagać osoby […]

W ostatnim numerze kwartalnika „Niepełnosprawność” ukazał się artykuł „Podsumowanie konferencji Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach” Czytamy w nim, że udział grupy studentów niepełnosprawnych wśród ogółu studentów oscyluje poniżej granicy 2%. Autorki podają dwa przypuszczenia, które mogą mieć wpływ na ten wynik, a mianowicie „…może sugerować całkowite zaspokojenie potrzeby edukacji akademickiej […]

Handicapizm, czy ableizm to pojęcia, którae rzadko pojawiają się w mediach. Same osoby niepełnosprawne również go nie nadużywają. Tymczasem jest to niechęć, czy często nawet wrogość wobec osób niepełnosprawnych. Często osoby niepełnosprawne dzielą się między sobą informacjami, kto i gdzie potraktował ich mniej przychylnie, niż inne, które były w podobnej sytuacji. Nie można pozwolić, aby […]

Dyskryminacja to słowo, które często się pojawia, gdy mowa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych problemów, z którym można się zetknąć jest zaniżanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Skoro taki potencjalny pracownik ma niskie kwalifikacje, to nie zasługuje na właściwe wynagrodzenie na danym stanowisku, lub co niestety gorsze, nie jest brany pod uwagę do wykonywania wymagających […]

PFRON  ogłosił konsultacje w zakresie form wsparcia realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Organizacje te zostały zaproszone do udziału w konsultacjach w zakresie form wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON dostrzega konieczność usystematyzowania form wsparcia, które zgłaszały organizacje w swoich projektach. Są one proszone o przedstawienie typowych form wsparcia, które są kluczowe w […]

Staramy się dostarczać Wam wszelkich ciekawych i przydatnych informacji odnośnie pracy ale nie poprzestajemy na tym. Dlatego tą krótką notką chcemy Wam podrzucić link do strony gdzie zaprezentowane są wszystkie konsulaty i ambasady Polski za granicą. Ci, którzy podróżują po świecie jeśli nie musieli do tej pory korzystać z pomocy polskich placówek za granicą mają […]

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy

Osoby niepełnosprawne, które zamierzają zacząć poszukiwanie pracy, powinny przede wszystkim zastanowić się nad tym, jaka forma pracy będzie im odpowiadała oraz jaką pracę tak naprawdę mogą wykonywać. Należy zwrócić uwagę na warunki, które muszą być spełnione, aby niepełnosprawny mógł przyjąć daną ofertę pracy. Dotyczy to głównie wyposażenia oraz dostosowania stanowiska pracy. Szukając pracy najważniejsze jest […]

Stopnie niepełnosprawności

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Stopnie te są przyznawane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie powyżej 16 roku życia na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub przez jej przedstawiciela ustawowego. Lekki stopień niepełnosprawności Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, […]

jak głosować w wyborach poza miejscem zamieszkania

Obecnie dzięki nowelizacji prawa wyborczego, wszyscy obywatele mogą głosować korespondencyjne w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i europarlamentarnych. Prawo to przyznano wszystkim, a nie jak do tej pory tylko osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz obywatelom przebywającym poza granicami Polski. Głosowanie korespondencyjne to możliwość udziału w wyborach bez konieczności osobistego i bezpośredniego stawienia się w […]

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w unii europejskiej

Kraje Unii Europejskiej na wiele sposobów wspierają zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Niedawno pisaliśmy o pracy dla osób niepełnosprawnych za granicą a dziś rozszerzamy ten temat. Zasadniczo istnieją dwa systemy, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. W Dani, Szwecji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii pomoc ta jest oparta na powszechnym prawie do pracy oraz zakazie dyskryminacji […]