Znaczny stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobie z naruszoną sprawnością organizmu, jako niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Znaczny stopień niepełnosprawności wskazuje również na to, że taka osoba wymaga pomocy w pełnieniu ról społecznych oraz stałej lub długotrwałej opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z ustawą niezdolność […]

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba niepełnosprawna ma zmniejszoną sprawność organizmu, a pracę może podjąć pod warunkiem, że stanowisko pracy zostanie przystosowane do jej potrzeb i możliwości. Oczywiście osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W żaden sposób nie jest zobowiązana do pracy w zakładzie pracy chronionej. Ludzie z umiarkowanym […]

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w unii europejskiej

Lekki stopień niepełnosprawności nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego przez nią zatrudnienia. Może ona wykonywać każdą pracę, do której posiada kwalifikacje. Osoba z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może samodzielnie egzystować, co oznacza, że nie wymaga pomocy drugiego człowieka. Jakie są przywileje osób z lekkim stopniem niepełnosprawności? Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności […]

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osobę niepełnosprawną mogą skorzystać z różnych firm wsparcia. Jedną z nich jest dofinansowanie do wynagrodzenia. Każdy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może uzyskać dofinansowanie. Pod warunkiem, że będzie to zgodne z przepisami prawa pracy. Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). […]

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Kilka dni temu prezes PFRON Robert Kwiatkowski poinformował, że prowadzi z ministerstwami rozmowy o zatrudnieniu w administracji większej liczby osób niepełnosprawnych. Według prezesa obecna ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tym sektorze jest skandaliczna. Przypomnijmy, że wynosi ona jedynie 2 %. PFRON i programy dla niepełnosprawnych Zapowiedź rozmów w sprawie zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji […]

Na pewno osoby niepełnosprawne chciałyby sytuacji, aby w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przeszkadzały bariery mentalne. Jednak nadal to właśnie one są największym problemem. Warto o tym wspomnieć, ponieważ często słyszymy w urzędach pracy, czytamy na forach internetowych, a nawet mówimy o tym we własnym gronie, że na „normalną pracę” nie możemy liczyć. To określenie „normalnej […]

Przekazujemy wiadomości dotyczące nowych programów PFRON, które zostały uchwalone i podane do informacji 16 grudnia. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o wdrożeniu trzech nowych programów, o których wstępnie informowaliśmy w październiku. Przypomnijmy, że o tych programach na naszym blogu pisaliśmy już w październiku. Wówczas pracownik PFRON poinformował nas, że będą one wdrażane w […]

Studiować – warto, czy nie?

15 grudnia 2016 Ogólnie o rynku pracy

Możliwość komentowania Studiować – warto, czy nie? została wyłączona

Na pewno tegoroczni maturzyści zastanawiają się, czy warto kontynuować naukę, czy nie. A jeżeli  pójść na studia to jaki kierunek wybrać. Polskie uczelnie świadczą pomoc studentom niepełnosprawnym w różnym charakterze – można się o tym dowiedzieć czytając informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci mogą się zatem zgłosić do specjalistów, którzy są oddelegowani […]

W sobotę 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W związku z tą datą mogliśmy usłyszeć nie tylko wiele życzeń, deklaracji, ale również ocenę aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych. Z pewnością nie można pominąć briefingu, który odbył się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Udział w  nim wzięli […]

Osoby niepełnosprawne często nie wiedzą, że mają pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej – pod warunkiem, że w trakcie rekrutacji będą wśród najlepszych kandydatów. Wszystkie instytucje działające na mocy Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o pracownikach samorządowych są zobligowane do przestrzegania jej zapisów. Jeżeli dana instytucja nie spełnia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, […]