Napisz do nas: kontakt@diru.pl

Blog

Sprawozdanie rządu

Już niebawem przypada 22. rocznica przyjęcia Karty praw osób niepełnosprawnych. Każdego roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia corocznej informacji o podjętych działaniach, a dokładnie do 30 czerwca. Rząd każdego roku przedstawia sprawozdanie, w którym opisuje, w jaki sposób realizuje uchwałę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku „Karta praw osób niepełnosprawnych”. W ubiegłym roku informacja z

Studenci z niepełnosprawnością na rynku pracy

Czy kupno komputera oznacza, że umie się programować? A może chociaż posługiwać się programami biurowymi? Czy jeżeli usiądę za kierownicą samochodu, oznacza, że umiem poruszać się po mieście w ruchu drogowym? Z pewnością na te pytania odpowiedzieliście „Nie!” Tak samo zapewne odpowiecie na pytanie: „Czy ukończenie studiów wyższych jest gwarancją dochodowej pracy?” „Nie!” No właśnie! Ukończenie studiów wyższych nikomu nie

Druk 3D w służbie osobom niepełnosprawnym

Druk 3D może się wydawać technologią przyszłości, z którą być może kiedyś przyjdzie nam się spotkać. Jednak ta metoda produkcji jest stosowana z dużym powodzeniem już teraz, w różnych gałęziach przemysłu: od lotniczego po zabawkarski, od obuwniczego po farmaceutyczny. Jedną z grup osób, dla których może on oznaczać coś więcej niż tylko ciekawostkę, są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Druk 3D

O emocjach w poszukiwaniu pracy

Często otrzymujemy zapytania od osób aktywnie poszukujących zatrudnienia dotyczące próśb o poradę, czy też o gotowości do podjęcia konkretnej pracy. Nierzadko są one bardzo emocjonalne. W emailach, które docierają na portal Diru.pl możemy nie tylko przeczytać o Waszym doświadczeniu zawodowym, planach dalszego kształcenia, zainteresowaniach, ale także… liczne tłumaczenia. W naszym społeczeństwie pokutuje już pewien obowiązek. Jestem osobą z niepełnosprawnością –

Wizerunek pracodawcy

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne coraz częściej są świadomi odpowiedzialności społecznej i nie działają wyłącznie kierując się aspektami finansowymi. Zdają sobie sprawę, że zatrudniając osoby niepełnosprawne firma zyska zaufanie i szacunek oraz ma szansę na zbudowanie trwałej marki. Trwający konkurs Lodołamacze zachęcił nas do zastanowienia się, jakie wizerunkowe korzyści może odnieść pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne. W dobie zmieniającego się rynku,

Ruszyła XIV edycja konkursu Lodołamacze!

Firmy mogą już przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Lodałamacze. Już od 14 lat nagradzani są w nim pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, czy podejmują inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgłoszenie potrwają do 17 sierpnia. Można w nim zgłaszać ub nominować firmy, instytucje i osoby dla których priorytetem jest przede wszystkim wrażliwość, a także eliminowanie barier i przeciwdziałanie wszelkim podziałom

Jak napisać dobre CV

CV, którego skrót pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae to podstawowy dokument, który należy przedstawić potencjalnemu pracodawcy. Musi być jasny i czytelny, nie zapominając o wyróżnieniu naszych mocnych stron. Przemyślmy, w jaki sposób wyróżnić się i zdołać przyciągnąć uwagę. Warto poświęcić więcej czasu i zastanowić się nad planem CV, przemyślanym opisem umiejętności, czy nawet wyróżnieniem swoich zainteresowań. Jak napisać dobre

Jak napisać dobry list motywacyjny

List motywacyjny to przede wszystkim uzupełnienie CV. Te dwa dokumenty powinny być spójne. Jeżeli nie wymienialiśmy wszystkich szkoleń, ponieważ wcześniej uznaliśmy, że będzie ich za dużo, nie róbmy tego w liście motywacyjnym. Rozszerzmy temat tych, na których byliśmy, czego się nauczyliśmy i opiszmy jak wykorzystujemy nowe kwalifikacje. List powinien zachęcić przyszłego pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Mamy tutaj

Orzeczenie o niepełnosprawności – słowo o symbolach

W Polsce działają dwa systemu orzecznicze ds. niepełnosprawności. Pierwszy to system do celów rentowych, a drugi pozarentowych. Dla wyjaśnienia należy dodać, że orzecznictwo do celów rentowych prowadzone jest przez lekarzy orzeczników ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Trzeba zaznaczyć, że szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny – oni podlegają lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a

Znaczny stopień niepełnosprawności w pracy: Przywileje i ulgi

Znaczny stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobie z naruszoną sprawnością organizmu, jako niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Znaczny stopień niepełnosprawności wskazuje również na to, że taka osoba wymaga pomocy w pełnieniu ról społecznych oraz stałej lub długotrwałej opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z ustawą niezdolność do samodzielnej egzystencji rozumie się,