Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba niepełnosprawna ma zmniejszoną sprawność organizmu, a pracę może podjąć pod warunkiem, że stanowisko pracy zostanie przystosowane do jej potrzeb i możliwości. Nie wyklucza to możliwości zatrudnienia u pracodawcy, który nie jest właścicielem zakładu chronionego, jednak musi on uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ludzie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą również wymagać częściowej lub okresowej pomocy z powodu ograniczonej możliwości do samodzielnej egzystencji.

Przywileje osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

Czas pracy – w tym przypadku, nie może on przekraczać 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Wszystkie osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudniane w nadliczbowych godzinach i w porze nocnej. Wyjątkiem jest stróżowanie, ale za zgodą lekarza medycyny pracy.

Dodatkowa przerwa w pracy – każdej osobie niepełnosprawnej należy się 15 minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy, prawo do przerwy przysługuje dopiero po przepracowanych 6 godzinach.

Dodatkowy urlop – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do wykorzystania dodatkowego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze 10 dni. Prawo to nabywa się po przepracowaniu pierwszego roku, więc nawet jeśli zmienimy pracodawcę będzie się on nam i tak już należał. Dodatkowe dni urlopowe nie będą przysługiwały osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego – w wymiarze 10 dni. Pracodawca ma także obowiązek zwolnić od pracy niepełnosprawnego pracownika, jeśli wymaga on wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub załatwienia sprzętu ortopedycznego, których nie można odbyć po godzinach pracy. Pracownik będzie miał wypłacone za to zwolnienie, jak za urlop wypoczynkowy.

Urlop na turnus rehabilitacyjny – pracownikom z umiarkowaną niepełnosprawnością przysługuje także prawo do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, raz w roku. Może on trwać do 21 dni, ale traci się wówczas prawo do dodatkowego 10 dniowego urlopu wypoczynkowego.
Karta parkingowa – którą można otrzymać, jeśli osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest znacznie ograniczona możliwościami samodzielnego poruszania się i ma zaznaczone kodami w orzeczeniu: choroby narządu wzroku 04-O lub upośledzenie narządu ruchu 05-R albo chorobę neurologiczną 10-N.

Zwolnienie od opłaty abonamentowej za radio i telewizję – ulga ta przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nadanym z tytułu uszkodzenia narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%).

Tak nas znaleźliście:

  • umiarkowany stopień niepełnosprawności 2017 (14)
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności przywileje 2017 (9)
  • stopień niepełnosprawności umiarkowany 05-r (1)
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności 2017 jakie choroby (1)

2 komentarze na “Umiarkowany stopień niepełnosprawności”

  1. Anka 21:0011 września 2015

    Umiarkowany stopień niepełnosprawności to jeszcze jakieś przywileje ma, bo już lekki to kompletnie nic. Mnie niestety zdegradowali z umiarkowanego na lekki, pomimo trwałych uszkodzeń w głowie, po udarze…

  2. umiar 17:153 kwietnia 2016

    Uderz z drugiej strony 😉 A tak poważnie, powinnaś się była odwołać i cześć. Z ZUS-em trzeba twardo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *