Partnerzy

 

logo_nieprzecietni

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej „Nieprzeciętni” jest Partnerem serwisu Diru.pl.

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz ich rodzinom lub opiekunom, a więc:
1. wspieranie działań studentów niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,
2. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na uczelni,
3. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelni,
4. dążenie do likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych na terenie uczelni,
5. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym, w tym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom,
6. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej studentów niepełnosprawnych,
7. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
8. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji studentów niepełnosprawnych,
9. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych,
10. reprezentowanie środowiska studentów niepełnosprawnych przed władzami uczelni,
11. integracja z innymi środowiskami studentów niepełnosprawnych,
12. promocja wśród osób niepełnosprawnych studiów na Politechnice Poznańskiej.

Źródło: http://www.nieprzecietni.put.poznan.pl/index.php?zm=statutStowarzyszenia

Kontakt:

email: stowarzyszenie.nieprzecietni@gmail.com

www.nieprzecietni.put.poznan.pl

www.facebook.com/stowarzyszenie.nieprzecietni/