Specjalista ds Public Relations

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Dowolny  Kraków, małopolskie, Polska 27 Kwi 2017

Opis oferty pracy

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

==============================================

Fundacja poszukuje specjalisty ds. Public Relations

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Specjalista ds. PR – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

==============================================

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. PR będzie należało m.in.:

• udzielanie informacji nt działań statutowych Fundacji,
• prace organizacyjno-logistyczne związane z uczestnictwem Fundacji w imprezach zewnętrznych,
• obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych imprez organizowanych przez Fundację,
• redagowanie pism, prowadzenie korespondencji,
• inicjowanie, prowadzenie i kompleksowa obsługa kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
• redagowanie i nadzór merytoryczny nad serwisem internetowym,
• redagowanie tekstów prasowych, promocyjnych i upowszechniających rezultaty projektów,
• kreowanie wizerunku organizacji w mediach oraz środowisku lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim,
• realizacja działań związanych z planowaniem i realizacją akcji informacyjno-promocyjnych,
• monitoring mediów,
• realizacja działań związanych z planowaniem i realizacją eventów,
• nawiązywanie oraz rozwijanie relacji z partnerami projektowymi.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
• doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu działań promocyjnych,
• doświadczenie w profesjonalnym wykorzystaniu mediów społecznościowych,
• znajomość środowiska medialnego,
• biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint, programy graficzne),
• dobra znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem,
• doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania selekcyjne:

1. Strategia promocyjna NGO

Proszę o wskazanie kluczowych elementów strategii promocyjnej oraz narzędzi, które w Pani/a odczuciu będą najskuteczniejsze w promowaniu działań organizacji pozarządowej.

2. Organizacja konferencji

Proszę o wskazanie działań rekrutacyjnych, niezbędnych dla pomyślnej rekrutacji uczestników konferencji pt. „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole masowej – szansa czy ryzyko?”

3. W jaki sposób media społecznościowe mogą służyć promocji działań organizacji pozarządowej?

Proszę o opis w kilku zdaniach.

4. Jakich tematów oraz słownictwa należy unikać w komunikacji dotyczącej osób z niepełnosprawnościami?

Proszę o opis w kilku punktach.

5. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki)

Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: "Aplikacja: Specjalista ds. PR - Kraków") w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

Zgłoszenie online

Wyślij zgłoszenie

317 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy