Specjalista ds. monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Dowolny  Praca zdalna (lub brak informacji o lokalizacji) 25 Mar 2017

Opis oferty pracy

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

==============================================

Fundacja poszukuje specjalistów ds. monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji projektu: „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

==============================================

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. niepełnosprawności – monitoringu wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych będzie należało m.in.:

• ocena poziomu realizacji zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na podstawie analizy danych zastanych oraz oceny stanu faktycznego;
• wizytacje w jednostkach administracji publicznej;
• analiza dokumentacji;
• bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek administracji publicznej;
• współpraca z ekspertami w zakresie interpretacji i stosowania Konwencji;
• działania upowszechniające – włączanie kolejnych osób w tematykę Konwencji;
• pozyskiwanie danych w zakresie możliwości wdrażania Konwencji w jednostkach administracji publicznej;
• przygotowanie raportów i analiz;
• bieżący kontakt z koordynatorami oraz pozostałym personelem projektu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych, dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami;
• 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności,
• znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON, LdV, POIG, itp.) oraz min. roczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów,
• sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
• zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów,
• umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
• biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Power Point),
• dobra znajomość języka angielskiego,
• 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych; doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych będą dodatkowym atutem,
• doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji publicznej będzie dodatkowym atutem,
• doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem,
• prawo jazdy kat. B oraz możliwość wykorzystywania własnego auta do celów służbowych będzie dodatkowym atutem.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania selekcyjne:

1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Osoba z niepełnosprawnością wzroku nie ma możliwości skorzystania z informacji zawartej na stronie internetowej urzędu miasta. Czy Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych znajduje zastosowanie w tej sytuacji? Czy zapisy Konwencji mogą stanowić podstawę do roszczenia?

2. Monitoring jednostki administracji publicznej w zakresie dostępności dla osoby z niepełnosprawnością.

Proszę wymienić elementy, które powinny zostać przeanalizowane pod kątem efektywności realizacji zadań w zakresie wsparcia mieszkańców z niepełnosprawnościami przez urząd gminy. Jak technicznie należy taka analizę przeprowadzić?

3. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki)

Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2017 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: "Aplikacja: Specjalista ds. niepełnosprawności - Kraków") w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

Zgłoszenie online

Wyślij zgłoszenie

329 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy