Bezpłatne szkolenie zawodowe + zatrudnienie dla osób (18-24 lata) z orzeczoną niepełnosprawnością

Polsk HR A-Trybut S.A. Dowolny  Praca zdalna (lub brak informacji o lokalizacji) 26 Sty 2017

Opis oferty pracy

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA OFERUJEMY:
1. płatny, trzymiesięczny staż na otwartym rynku pracy
2. udział w bezpłatnym szkoleniach zawodowych, np.:
 Pracownik biurowy
 Programista
 Sekretarka
 Opiekun osób starszych
 Inne dostosowane do potrzeb Uczestników

3. stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym
4. zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkoleń zawodowych i stażu
5. udział w warsztatach z kompetencji miękkich: komunikacja, motywacja, przedsiębiorczość, radzenie sobie ze stresem
6. pośrednictwo pracy
7. doradztwo zawodowe

JEŚLI:
– posiadasz status osoby niepełnosprawnej
– jesteś w wieku od 18-24 lata
– masz wykształcenie co najmniej średnie
– jesteś nieaktywny zawodowo lub bezrobotny
– masz gotowość do podjęcia zatrudnienia

JUŻ TERAZ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE! (Liczba miejsc ograniczona )

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania:
- Iwona Muszyńska / 882 043 024 / iwona.muszynska@polskihr.pl
- Marta Więch / 692 954 980 / marta.wiech@polskihr.pl

Projekt „Młodzi kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za koordynację przedsięwzięcia na terenie województwa mazowieckiego odpowiada agencja Polski HR A-Trybut.

Zgłoszenie online

Wyślij zgłoszenie

Nieskończony

361 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy