Asystent ds. Projektów

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Dowolny  Kraków, małopolskie, Polska 23 Paź 2017

Opis oferty pracy

Zatrudnimy Asystenta ds Projektów

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Asystenta ds Projektów. Zapraszamy do składania aplikacji do 15 października 2017r.!

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:
• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.
Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą.

Dołącz do nas!!!

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Tytuł oferty: Asystent ds. Projektów
Liczba wakatów: 1
Miejsce pracy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków.
Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta ds Projektów będzie należało m.in.:
– wsparcie koordynatora projektów w ich realizacji od strony merytorycznej i finansowej, zgodnie z harmonogramem i budżetem,
– nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów, zgodnie z wytycznymi programowymi,
– przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
– sporządzanie umów z osobami zatrudnianymi do realizacji projektu oraz usługodawcami,
– planowanie, bieżąca i okresowa sprawozdawczość, monitoring finansowy i merytoryczny projektu,
– wsparcie w przygotowywaniu części merytorycznych wniosków o płatność i sprawozdań projektowych,
– kontakty z partnerami projektowymi, urzędami, itp

Wymagania:
– biegła obsługa komputera (MS Office – Excel, Word, Outlook),
– wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność, dokładność, sumienność w realizacji prac, dobra organizacja pracy,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność posługiwania się różnego typu wytycznymi programowymi,
– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem,
– doświadczenie w pracy w projektach będzie dodatkowym atutem.

Wraz z aplikacją prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania selekcyjne, znajdujące się na końcu artykułu. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane (!)

Pytania selekcyjne:
1. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować swoje działania i zrealizować z sukcesem ten plan? Proszę podać przykład z codziennego (lub zawodowego) życia.
2. Czy jest Pan/Pani osobą dobrze zorganizowaną, dokładną, lubi Pan/Pani pracę z dokumentami, potrafi Pan/Pani utrzymać w nich porządek? Proszę opisać krótko, w czym to się przejawia w codziennym życiu.
3. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować np szkolenie od A do Z, czyli od przygotowania jego kosztorysu, poprzez zatrudnienie trenerów, aż do wręczenia zaświadczeń potwierdzających udział, podziękowania uczestnikom i rozliczenia finansowego zajęć? Jak wg Pana/Pani wygląda taki proces?
4. Czy potrafi Pan/Pani bardzo dobrze obsługiwać programy biurowe (Word, Excel, Outlook)? Każdy twierdzi, że umie 🙂 Ale czy potrafi Pan/Pani organizować dzięki nim swoją pracę? Jak to Pan/Pani robi?
5. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z pracą w projektach, finansowanych z różnych źródeł? Jeśli tak, to jakie to doświadczenie i w jakich projektach Pan/Pani pracował/-a (proszę o opisanie w kilku punktach)?
6. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia w kontaktach lub pracy z osobami z niepełnosprawnościami? Jeśli tak, to jakie?

Rekrutacja na stanowisko Asystenta ds Projektów będzie przebiegać dwuetapowo:
ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez naszą Fundację.
ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Asystenta ds Projektów - praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.
Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Prosimy o przesłanie swoich ofert (z dopiskiem: "Asystent ds Projektów") najpóźniej do dnia 15 października 2017 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, przy ul. Wybickiego 3A.

Zapraszamy!

Zgłoszenie online

Wyślij zgłoszenie

146 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy