Lekki stopień niepełnosprawności

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w unii europejskiej

Lekki stopień niepełnosprawności nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego przez nią zatrudnienia. Może ona wykonywać każdą pracę, do której ma kwalifikacje. Osoba z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może samodzielnie egzystować, czyli nie wymaga pomocy drugiego człowieka.

Jakie są przywileje osób z lekkim stopniem niepełnosprawności?

Czas pracy – nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Osobę niepełnosprawną nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz na zmiany nocne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy lekarz na wniosek osoby zainteresowanej wyrazi zgodę, wówczas można pracować przy pilnowaniu, również w godzinach nocnych.

Dodatkowa przerwa w pracy – Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy.

Komunikacja – Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek jest młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26 roku życia, którzy mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 % w drodze do szkoły, z wizytą do lekarza czy w drodze na rehabilitację. Wówczas jednak muszą posiadać przy sobie dokument poświadczający cel podróży, typu skierowanie od lekarza oraz poświadczenie potwierdzające niepełnosprawność. Ulgi w komunikacji gminnej są uzależnione od uchwały ustalonej w danym urzędzie i radzie gminny.

Odliczenia od podatku – osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć ją w ramach corocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych. Ulga obejmuje: dostosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych (montaż specjalistycznego sprzętu), zakup i naprawę indywidualnego zaopatrzenia rehabilitacyjnego, zakup materiałów szkoleniowych wynikających z potrzeb osoby niepełnosprawnej, koszt pobytu na turnusach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, koszt obsługi tłumacza języka migowego oraz leków (w określonej kwocie i z zaświadczeniem od lekarza) i transportu np. na pobyt związany z leczeniem.

Dofinansowania – można również ubiegać się o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie na: turnus rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych oraz komunikacyjnych i technicznych,ale także na zaopatrzenie rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Trzeba jednak pamiętać o tym, że obowiązuje określone kryterium dochodowe, którego nie można przekroczyć (wyjątkiem jest dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *