Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy

Osoby niepełnosprawne, które zamierzają zacząć poszukiwanie pracy, powinny przede wszystkim zastanowić się nad tym, jaka forma pracy będzie im odpowiadała oraz jaką pracę tak naprawdę mogą wykonywać. Należy zwrócić uwagę na warunki, które muszą być spełnione, aby niepełnosprawny mógł przyjąć daną ofertę pracy. Dotyczy to głównie wyposażenia oraz dostosowania stanowiska pracy.

Szukając pracy najważniejsze jest odpowienie zaprezentowanie własnej osoby, podkreślenie swoich umiejętności, kompetencji czy kwalifikacji. Rynek pracy oparty jest na konkurencyjności i pracodawcy zawsze szukają jak najlepszego pracownika na dane stanowisko. Idealną sytuacją byłoby znalezienie oferty, która jest zgodna z naszymi zainteresowaniami czy hobby. Jednak czasem warto zaryzykować i spróbować czegoś nowego, w czym później możemy się spełnić i przede wszystkim uzyskać nowe doświadczenia. Warto więc szeroko przeglądać oferty pracy i nie wykluczać już od początku żadnej z opcji.

Gdzie najlepiej szukać pracy?

Poszukiwania zaczynamy od przeglądania prasy, w której są umieszczone oferty o pracę. Warto zaglądać na strony internetowe z serwisami, na których pracodawcy zamieszczają swoje ogłoszenia. Również o wolnym etacie można dowiedzieć się w powiatowym czy wojewódzkim urzędzie pracy.

Jednak żeby z tego skorzystać, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Dzięki tej rejestracji można także wziąć udział w jednym z kursów i szkoleń, organizowanych przez urzędy, które dają możliwość np. zawodowego przekwalifikowania się. Tam też można otrzymać pomoc od doradcy zawodowego.

Osoby niepełnosprawne mogą szukać zatrudnienia nie tylko na rynku otwartym, ale także mają możliwość otrzymania pracy w zakładach chronionych. Stwarzają one warunki do podjęcia przez osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności pracy zarobkowej. Może to być także część procesu przygotowującego wejście danego pracownika na otwarty rynek pracy. Zakłady pracy chronionej zapewniają opiekę medyczną, zaplecze socjalne oraz stwarzają możliwość rehabilitacji. Stanowisko pracy jest tu odpowiednio przygotowane do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Inną możliwością jest poszukiwanie pracy w zakładach aktywności zawodowej. Zatrudniają one osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ich celem jest nie tylko rehabilitacja i przygotowanie zawodowe, ale również doprowadzenie do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Warto zawsze popytać wśród znajomych, bo często to właśnie dzięki nim dowiadujemy się o konkretnej ofercie pracy, nawet szybciej niż zostanie ona oficjalnie podana.

Jak skutecznie szukać pracy?

Ważne aby postawić sobie cel i dążyć do jego realizacji. Warto być świadomym swoich umiejętności oraz kwalifikacji i właśnie w tym kierunku szukać ofert. Oprócz tego trzeba pamiętać o swoich ograniczeniach i możliwościach fizycznych. Trzeba mierzyć siły na zamiary i sprawdzić wcześniej, czy własne predyspozycje pozwolą ubiegać się o dane stanowisko. Można także stworzyć listę swoich mocnych i słabych stron, by potem wykorzystać to podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warto także pomyśleć o barierach, które możemy napotkać i zastanowić się, jak je można pokonać. Trzeba nastawić się pozytywnie i podkreślać plusy, z jakich skorzysta pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną.

Tutaj znajdziesz aktualne oferty pracy za granicą -> http://www.lavora.pl

Sposoby poszukiwania pracy, dla wszystkich są takie same. Pierwszym etapem jest zawsze napisanie odpowiednich dokumentów, czyli CV i listu motywacyjnego. Aby dobrze je wypełnić, można skorzystać z pomocy doradców zawodowych, czy organizacji aktywnego poszukiwania pracy. Nie trzeba umieszczać informacji o swojej niepełnosprawności, jednak dzięki temu można uniknąć zaskoczenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie często w danej ofercie jest już zaznaczone, czy pracodawca przyjmie osobę niepełnosprawną, lub podkreślone, że tylko takiej szuka. Potem wystarczy powysyłać dokumenty do pracodawców, którzy oferują interesujące nas stanowisko pracy.

2 komentarze na “Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?”

  1. Hubert 21:1530 czerwca 2015

    Zmotywowałem się , siadam i piszę CV, a nuż się uda! Dzięki!

  2. Senior62 20:066 października 2016

    Szanowni Państwo, Wiem,że osoby niepełnosprawne po ukończeniu 60 lat mają trudności w znalezieniu pracy. Dawny system nie dał takiej możliwości jak obecnie, dzięki EFS jest możliwość ukończenia szkolenia zawodowego,jest możliwość zatrudnienia choć na parę miesięcy(tzw.płatne staże).Ale po ukończeniu sa problemy w znalezieniu odpowiedniej pracy zgodnie z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i stanem zdrowia.Wiele pracodawców nie chce przyjmować do pracy „starych ludzi po 60+”w dodatku bez płynnej znajomości języka obcego(niemiecki,angielski)Ale trochę to nieludzkie,ponieważ nikt nie chce wyjechać z tego kraju aby się poniżać u innego obcego zachodniego pracodawcy.Nikt nie chce przyjmować do pracy w ZPCh pracowników biurowych,administracyjnych do pomocy.Nikt nie chce przyjmować do pracy osoby niepełnosprawne uzdolnione artystycznie,bo takich wykazów zakładów pracy jest brak.(brak wykazów takich ofert)Dlaczego nie ma ofert pracy w PUP z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznej danej osoby niepełnosprawnej.Dlaczego nie ma opiekunów,doradców przy wyborze danej pracy,która jest terapią dla takiej osoby,należy bardzo rozważnie wybrać odpowiednią ofertę pracy aby ona była dostosowana dla potrzeby takiej osoby.Należy przestrzegać normy pracy,przerwy w pracy,umowa o pracę aby były zachowane okresy składkowe aby taka osoba później nie żebrała,zbierała puszki po piwie lub z powodu ubóstwa trafiła do domu Św.Alberta.aby coś zjeść i spać.Kto jest koordynatorem w zatrudnieniu takich osób uwzględniając obowiązujące prawo do zatrudnienia ,w oparciu o Ustawę zasadniczą Konstytucję RP(jako najwyższy akt prawny w tym kraju).Wierzę głęboko ,że znajdę pracę zdalną lub telepracę abym mógł pracować w domu przy własnym komputerze,gdzie mam stały dostęp do internetu.Oby moje marzenia od wielu lat się spełniły bo wiele lat szukałem pracy biurowej dla osoby niepełnosprawnej ale są trudności nawet mając bardzo dobre przygotowania zawodowe i liczne umiejętności zawodowe istotne przy takiej pracy.Chciałbym otrzymać wykaz zakładów,pracodawców którzy chętnie przyjmą do pracy doświadczone takie osoby do pracy.,w moim wieku 62+.Z poważaniem.Antoni Gutowski.Senior.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *