Dyskryminacja to słowo, które często się pojawia, gdy mowa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych problemów, z którym można się zetknąć jest zaniżanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Skoro taki potencjalny pracownik ma niskie kwalifikacje, to nie zasługuje na właściwe wynagrodzenie na danym stanowisku, lub co niestety gorsze, nie jest brany pod uwagę do wykonywania wymagających […]

PFRON  ogłosił konsultacje w zakresie form wsparcia realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Organizacje te zostały zaproszone do udziału w konsultacjach w zakresie form wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON dostrzega konieczność usystematyzowania form wsparcia, które zgłaszały organizacje w swoich projektach. Są one proszone o przedstawienie typowych form wsparcia, które są kluczowe w […]

Dlaczego warto zatrudnić osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności? Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może liczyć na różne ulgi oraz wsparcie finansowe ze strony Państwa. Ponad to osoby te to także świetni specjaliści. Sprawdź poniżej na jakie korzyści możesz liczyć i co Ci przysługuje jako pracodawcy przywracającego osoby niepełnosprawne na rynek pracy: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych […]

Staramy się dostarczać Wam wszelkich ciekawych i przydatnych informacji odnośnie pracy ale nie poprzestajemy na tym. Dlatego tą krótką notką chcemy Wam podrzucić link do strony gdzie zaprezentowane są wszystkie konsulaty i ambasady Polski za granicą. Ci, którzy podróżują po świecie jeśli nie musieli do tej pory korzystać z pomocy polskich placówek za granicą mają […]

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba niepełnosprawna ma zmniejszoną sprawność organizmu, a pracę może podjąć pod warunkiem, że stanowisko pracy zostanie przystosowane do jej potrzeb i możliwości. Nie wyklucza to możliwości zatrudnienia u pracodawcy, który nie jest właścicielem zakładu chronionego, jednak musi on uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb […]

Jak napisać dobre CV

CV to skrót od łacińskich słów curriculum vitae, które oznaczają przebieg życia. Dobrze napisany życiorys zawodowy musi zawierać wszystkie istotne dla przyszłego pracodawcy informacje. Jego treść zależy od osoby, która go pisze, jednak nie ma znaczenia czy jest ona niepełnosprawna czy nie. Liczy się doświadczenie zawodowe, umiejętności oraz wykształcenie. Forma CV powinna odpowiadać ogólnie przyjętym […]

jak napisać list motywacyjny

List motywacyjny powinien być uzupełnieniem naszego CV. Oba dokumenty muszą być spójne pod względem stylistycznym i estetycznym. List powinien zachęcić przyszłego pracodawce, do przeczytania naszego CV oraz do tego aby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego tak ważne jest umiejętne napisanie listu motywacyjnego. Nie może być on zbyt długi, maksymalnie na jedną stronę A4. List […]

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy

Osoby niepełnosprawne, które zamierzają zacząć poszukiwanie pracy, powinny przede wszystkim zastanowić się nad tym, jaka forma pracy będzie im odpowiadała oraz jaką pracę tak naprawdę mogą wykonywać. Należy zwrócić uwagę na warunki, które muszą być spełnione, aby niepełnosprawny mógł przyjąć daną ofertę pracy. Dotyczy to głównie wyposażenia oraz dostosowania stanowiska pracy. Szukając pracy najważniejsze jest […]

Znaczny stopień niepełnosprawności zalicza osobę z naruszoną sprawnością organizmu, jako niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Znaczny stopień niepełnosprawności wskazuje również na to, że taka osoba wymaga pomocy w pełnieniu ról społecznych oraz stałej lub długotrwałej opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z ustawą niezdolność do […]

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w unii europejskiej

Lekki stopień niepełnosprawności nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego przez nią zatrudnienia. Może ona wykonywać każdą pracę, do której ma kwalifikacje. Osoba z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może samodzielnie egzystować, czyli nie wymaga pomocy drugiego człowieka. Jakie są przywileje osób z lekkim stopniem niepełnosprawności? Czas pracy – nie może przekraczać 8 godzin na […]