Przekazujemy ważną informację. Otóż Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS” zaprasza osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej „KROWA Plus – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”. Stowarzyszenie oferuje pomoc w znalezieniu, zdobyciu i utrzymaniu pracy, a w ramach projektu: zbada Twoje predyspozycje zawodowe i pomoże wybrać odpowiednie stanowisko pracy (oferują doradztwo zawodowe), […]

Odsetek osób niepełnosprawnych, które posiadają wykształcenie wyższe nie należy do wysokich, dlatego oferowane są różne systemy wsparcia ułatwiające osobie niepełnosprawnej możliwość zdobycia wykształcenia, co jest szansą na podjęcie lepiej płatnej pracy.  Popularnym programem jest „Aktywny samorząd”. W ubiegłym tygodniu na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pojawiła się informacja dotycząca programu, z którego chętnie korzystają […]

Na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi nowych programów. Niedawno zakończyły się konsultacje do pilotażowych konkursów. PFRON uruchomi trzy nowe programy, będą to: pilotażowy program „ABSOLWENT”, pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”, program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” Jak czytamy na stronie PFRON’u celem programów […]

Nie wszystkie osoby niepełnosprawne chcą ujawniać przyczyny swojej niepełnosprawności, ponieważ często spotykają się z niechęcią. Uprzedzenia większości społeczeństwa do osób, które zmagają się z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, czy epilepsją sprawiają, że mają one problem nie tylko ze znalezieniem pracy, ale późniejszym przyjęciem i akceptacją wśród pracowników. W tej sprawie swoje stanowisko przedstawił niedawno Rzecznik […]

Niedawno, bo 16 września pisaliśmy o powołaniu międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. W piątek 28 września odbyło się zapowiadane pierwsze spotkanie tego zespołu. Spotkanie miało charakter organizacyjny. W ostatni piątek września odbyło się pierwsze spotkania międzyresortowego zespołu, który zajmie się oceną sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Na pierwszym […]

W Polsce działają dwa systemu orzecznicze ds. niepełnosprawności. Pierwszy  to system do celów rentowych, a drugi pozarentowych.  Dla wyjaśnienia należy dodać, że orzecznictwo do celów rentowych prowadzone jest przez lekarzy orzeczników ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Trzeba zaznaczyć, że szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny – oni podlegają lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy […]

Dzisiaj zostaliśmy poinformowani, że 28 września odbędzie się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Informację przekazał resort rodziny. Wiemy, że do zadań zespołu ma należeć opracowanie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych. Zespół ma również […]

Trwa właśnie kolejne Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jednym z podejmowanych tematów jest niepełnosprawność.  Na naszym profilu udostępniliśmy dyskusję „Jak wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych – podejście biznesowe czy społeczne?” W dyskusji wzięli udział przedstawiciele kilku organizacji. Nas i Państwa interesuje, co z niej wynika i czy odpowiedziano na postawione pytanie. Najchętniej osobom niepełnosprawnym chcą pomagać osoby […]

W ostatnim numerze kwartalnika „Niepełnosprawność” ukazał się artykuł „Podsumowanie konferencji Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach” Czytamy w nim, że udział grupy studentów niepełnosprawnych wśród ogółu studentów oscyluje poniżej granicy 2%. Autorki podają dwa przypuszczenia, które mogą mieć wpływ na ten wynik, a mianowicie „…może sugerować całkowite zaspokojenie potrzeby edukacji akademickiej […]

Handicapizm, czy ableizm to pojęcia, którae rzadko pojawiają się w mediach. Same osoby niepełnosprawne również go nie nadużywają. Tymczasem jest to niechęć, czy często nawet wrogość wobec osób niepełnosprawnych. Często osoby niepełnosprawne dzielą się między sobą informacjami, kto i gdzie potraktował ich mniej przychylnie, niż inne, które były w podobnej sytuacji. Nie można pozwolić, aby […]