Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne coraz częściej są świadomi odpowiedzialności społecznej i nie działają wyłącznie kierując się aspektami finansowymi. Zdają sobie sprawę, że zatrudniając osoby niepełnosprawne firma zyska zaufanie i szacunek oraz ma szansę na zbudowanie trwałej marki. Trwający konkurs Lodołamacze zachęcił nas do zastanowienia się, jakie wizerunkowe korzyści może odnieść pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne. […]

Firmy mogą już przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Lodałamacze. Już od 14 lat nagradzani są w nim pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, czy podejmują inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgłoszenie potrwają do 17 sierpnia. Można w nim zgłaszać ub nominować firmy, instytucje i osoby dla których priorytetem jest przede wszystkim wrażliwość, a także eliminowanie […]

Jak napisać dobre CV

CV, którego skrót pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae to podstawowy dokument, który należy przedstawić potencjalnemu pracodawcy. Musi być jasny i czytelny, nie zapominając o wyróżnieniu naszych mocnych stron. Przemyślmy, w jaki sposób wyróżnić się i zdołać przyciągnąć uwagę. Warto poświęcić więcej czasu i zastanowić się nad planem CV, przemyślanym opisem umiejętności, czy nawet wyróżnieniem […]

jak napisać list motywacyjny

List motywacyjny to przede wszystkim uzupełnienie CV. Te dwa dokumenty powinny być spójne. Jeżeli nie wymienialiśmy wszystkich szkoleń, ponieważ wcześniej uznaliśmy, że będzie ich za dużo, nie róbmy tego w liście motywacyjnym. Rozszerzmy temat tych, na których byliśmy, czego się nauczyliśmy i opiszmy jak wykorzystujemy nowe kwalifikacje. List powinien zachęcić przyszłego pracodawcę do zaproszenia nas […]

W Polsce działają dwa systemu orzecznicze ds. niepełnosprawności. Pierwszy to system do celów rentowych, a drugi pozarentowych. Dla wyjaśnienia należy dodać, że orzecznictwo do celów rentowych prowadzone jest przez lekarzy orzeczników ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Trzeba zaznaczyć, że szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny – oni podlegają lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy […]

Znaczny stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobie z naruszoną sprawnością organizmu, jako niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Znaczny stopień niepełnosprawności wskazuje również na to, że taka osoba wymaga pomocy w pełnieniu ról społecznych oraz stałej lub długotrwałej opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z ustawą niezdolność […]

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba niepełnosprawna ma zmniejszoną sprawność organizmu, a pracę może podjąć pod warunkiem, że stanowisko pracy zostanie przystosowane do jej potrzeb i możliwości. Oczywiście osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W żaden sposób nie jest zobowiązana do pracy w zakładzie pracy chronionej. Ludzie z umiarkowanym […]

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w unii europejskiej

Lekki stopień niepełnosprawności nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego przez nią zatrudnienia. Może ona wykonywać każdą pracę, do której posiada kwalifikacje. Osoba z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może samodzielnie egzystować, co oznacza, że nie wymaga pomocy drugiego człowieka. Jakie są przywileje osób z lekkim stopniem niepełnosprawności? Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności […]

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osobę niepełnosprawną mogą skorzystać z różnych firm wsparcia. Jedną z nich jest dofinansowanie do wynagrodzenia. Każdy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może uzyskać dofinansowanie. Pod warunkiem, że będzie to zgodne z przepisami prawa pracy. Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). […]

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Kilka dni temu prezes PFRON Robert Kwiatkowski poinformował, że prowadzi z ministerstwami rozmowy o zatrudnieniu w administracji większej liczby osób niepełnosprawnych. Według prezesa obecna ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tym sektorze jest skandaliczna. Przypomnijmy, że wynosi ona jedynie 2 %. PFRON i programy dla niepełnosprawnych Zapowiedź rozmów w sprawie zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji […]